• راهیابی اتاق بزرگانی لرستان به فینال هشتمین دوره رقابت اتاق های برتر کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه ((CACCI

اتاق بزرگانی لرستان به فینال هشتمین دوره رقابت اتاق های برتر کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه ((CACCIراه یافت.

به گزارش روابط عمومی ؛ اتاق لرستان با شرکت در رقابت ملی برنامه ” رقابت اتاق های محلی برتر کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه ((CACCI “مذکور و ارائه پروژه ای شامل برنامه های استانی ، ملی ، و بین المللی اتاق در خصوص خدمات به اعضاء  از جمله خدمات و پروژه های حمایتی از بخش خصوصی در سطح استانی و ملی ، برنامه های آموزشی و پزوهشی ، خدمات به جامعه اقتصادی و کشور از جمله برنامه های تجاری ، حمایت از کارآفرینی، روابط بین الملل ، طرح های بازآفرینی شهری، نجات واحد های صنعتی، توسعه مناطق گردشگری ، سرمایه گذاری ، اشتغالزایی  اهداف انسان دوستانه و … پس از برگزیده شدن در بین اتاق های بازرگانی سراسر کشور ، در مرحله داوری رقابت مذکور در دبیرخانه مرکزی کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت منطقه آسیا و اقیانوسیه در کشور تایوان به عنوان اتاق برتر به فینال این رقابتها که در ماه نوامبر در استانبول ترکیه برگزار می گردد راه یافت.

گفتنی است این رقابت ها در قالب 3 برنامه با عناوین «جوایز اتاق های محلی برتر» «انتخاب جوانان برتر کارآفرین آسیا-اقیانوسیه» و  «انتخاب بانوان برتر کارآفرین آسیا-اقیانوسیه» در نوامبر سال 2018 در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.