قابل توجه فعالان اقتصادی استان لرستان ، به اطلاع می رساند پیرو نامه واصله از وزارت امور خارجه کشورمان، متاسفانه اتاق صنعت ترک قبرس که در بخش شمالی قبرستان و تحت سلطه ترکیه واقع شده،اقدام به ثبت غیرقانونی برنده «هالومی- هلیم» که منحصراً در اختیار کشور قبرس و از محصولات سنتی این کشور در حوزه لبنیات (پنیر)می‌باشد، در ایران نموده و نام آن را به برند هلیم تغییر داده است.
از این رو با توجه به انحصاری بودن این برند در کشور قبرس، فعالان اقتصادی این مورد را مدنظر خود قرار دهند.