در این جلسه ” اولویت های کاری سال ۹8 ؛ تشریح دستورالعمل های بخشودگی جرایم سازمان تامین اجتماعی و بخشودگی مالیاتی مناطق سیل زده مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت .

#روابط عمومی_اتاق_لرستان