به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ رایزن بازرگانی ایران در بصره عراق، طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌‌های بازرگانی ارسال شده، نوشته است که بانک تعاون اسلامی به کلیه شرکت‌های ایرانی خدمات صدور ضمانت‌نامه بانکی ارائه می‌دهد.

شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی برای دریافت ضمانت‌نامه می‌توانند به شعبه بانک تعاون اسلامی در تهران مراجعه کنند و پس از صدور ضمانت‌نامه، معادل آن از طریق شعبه بصره به کارفرمایان دولتی عراق صادر می‌شود.