رییس کل دادگستری لرستان گفت: سیاست های روزمره برخی از مسئولان در کشور واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی را متضرر کرده است.

جعفر بدری عصر دوشنبه در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان اظهار داشت: هر مسئولی که وارد استان می شود باید راهکاری برای برطرف کردن مشکلات داشته باشد، بسیاری از مشکلات بازار حاصل سردرگمی مسئولان دولتی است.
وی بیان کرد: چگونه می توانید جلب اعتماد کنید وقتی که با مشکلات مردم و واحدهای تولیدی آشنا نیستید.
به گفته وی تلاش مشترک دادگستری و اتاق بازرگانی همواره نتایج خوبی به همراه داشته است و اکنون رویکرد بر حمایت قضایی بر فعالان تولیدی و اقتصادی می باشد.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: این روند، ریشه در عملکرد لرستان دارد چراکه این استان در گذشته حمایت از فعالیتن اقتصادی را اجرایی کرد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد رییس جدید قوه قضاییه حمایت از فعالین اقتصادی است گفت: در تمام جلسات تکیه اصلی ریاست قوه قضاییه حمایت و پشتیبانی بر فعالین اقتصادی می باشد.
بدری ادامه داد: اگر می خواهند ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی کارش را درست انجام دهد باید موانع برداشته شود و فعالین مورد حمایت قرار گیرند.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: تلاش کرده ایم که از صنایع و واحدهای تولیدی پشتیبانی و حمایت کنیم و موانع را برطرف کنیم چراکه سرمایه گذاران در شرایط سختی هستند.
بدری ادامه داد: مسایل طرح شده نیازمند حمایت و همکاری دستگاه های اجرایی می باشد و باید مدیران مربوط در جلسات حضور یابند.