به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ این دوره آموزشی مختص کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت می کنند ، مهمترین کار برای این متقاضیان گذراندن دوره آموزشی و توجیهی اخذ کارت بازرگانی است که شرکت در آنها قبل از گرفتن کارت اجباری است.محتوای این کلاس ها شامل مواردی چون، قوانین و مقررات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت خرید، سفارشات خارجی، اعتبارات اسنادی و ایکوترمز، مقررات صادرات و واردات می شود.