سید احمد موسوی / رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق رستان :

در سال یک روز ، بنام صنعت و معدن نام گذاری گردیده و بصورت سُنتی از سوی بعضی مقامات که یادشان باشد تبریکی به فعالان اقتصادی گفته میشود و گاها جلساتی هم بعنوان بزرگداشت و تجلیل از فعالان اقتصادی برگزار می گردد .
اما اگر بصورت واقعی بخواهیم به روزگار سخت و طاقت فرسای صنعت و معدن توجه کنیم ، ناترازی های بسیار نابسامانی در صنعت وجود دارد که مسئولین بلند پایه اقتصادی کشور براحتی از کنار آن رد می شوند .
یکی از موارد مهم نبود زیر ساخت های اولیه تولید در کشور است ، عدم سرمایه گذاری های بزرگ ، عدم حضور در بازار های جهانی ، سیستم حمل و نقل ناقص ، عدم همکاری نظام پولی و مالی کشور با تولید و مهمترین مشکل ، تورم بالاست که روز به روز بدنه تولید کشور را ضعیف تر می کند .
در برنامه هفتم رشد ۸ درصدی پیش بینی شده که با زیر ساخت های تولید ، بستن درب های تجاری با دنیا و عدم تعامل و وجود ناترازی های موجود در بدنه اقتصاد کشور امکان پذیر نمیباشد .
برداشتن تحریم ها ، حل معضل بزرگ FATF ، بازسازی ناوگان فرسوده واحد های صنعتی و معدنی ، بخشنامه های خلق الساعه ، سامانه های تو در تو ( که وظیفه ای را بر عهده تولید کنندگان قرار داده اند که هیچ نقش موثری در کنترل فساد ندارند و حتی در مقابل این سامانه ها ، رکورد فساد را در اقتصاد ایران زده اند )
از طرفی بی برنامگی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید ، قیمت گذاری دستوری ، و در پایان غول تورم ، که با ۵۰ درصد تورم و افزایش ۲۰ درصد سطح در آمد و نبود قدرت خرید مردم ، مانع بزرگی در ادامه حیات تولید می باشد .
اگر دولت جدید آمادگی و توانایی لازم حل این موضوعات و تعامل با جهان را داشته باشد ، باید خیلی سخت کار کند که بتواند به رشد ۸ درصدی اقتصادی بدون اتکاء به نفت ، برسد .
و تنها راه مهم برای این رشد هم اقتصاد شرکت محور میباشد نه اقتصاد دولت محور