جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: آخرین حربه دشمن جنگ اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ، مجید سوری در گردهمایی دفاتر بسیج تجار و فعالان اقتصادی سراسر کشور که در سالن همایش اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، بیان کرد: نقش بسیج اصناف و تجار در پیروزی انقلاب اسلامی بر هیچ فردی پوشیده نیست و فعالان اقتصادی کمک شایانی را برای توسعه این انقلاب انجام داده اند.

وی ادامه داد: دشمن حربه های مختلفی را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی راه افتاده تا این کشور را از مسیر خودش خارج کند، که آخرین حربه دشمن جنگ اقتصادی است و فعالان اقتصادی نقش مهمی در این حوزه دارند.

جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان عنوان کرد: در جنگ ترکیبی که اتفاق افتاده است بخشی از آن فرهنگی و تغییر در سبک زندگی است و در این حوزه بسیج حوزه اقتصاد فعالیت کند که خوشبختانه در این حوزه نیز ورود پیدا کرده ایم.

سوری اظهار داشت: در حوزه بازار بایستی با هم افزایی، افزایش نظارت ها شرایط را برای آرامش هر چه بیشتر مهیا کنیم.