🗓 پنج شنبه 27 خرداد ماه 1400

📍   تعیین اولویتهای کاری 1400 در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

گفتنی است ؛ در این جلسه تعدادی از اعضا بصورت ویدئو کنفرانس ( آنلاین ) در جلسه حضور داشتند.