اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد کمیته مشترک بازرگانی ایران ـ آفریقای جنوبی را در سال 1398 راه اندازی نماید. جهت عضویت در کمیته مربوطه با شماره تلفن 857323288-021 تماس حاصل فرمائید.