جلسه انجمن ارگانیک با حضور اعضای هیئت مدیره در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان در این جلسه حسین خدیش مسئول دفتر مطالعات آب و کشاورزی گفت: با وجود گذشتن ده سال از فعالیت انجمن ارگانیک، به دلیل نداشتن برنامه مدون نتوانسته ایم یک آمار مستدل تهیه کنیم.
خدیش اظهار داشت: در بحث ارگانیک اتحادیه ای بنام اتحادیه بین المللی جنبش ارگانیک (IFOAM) وجود دارد که اهدافی را دنبال می‌کند از جمله: تولید غذای با کیفیت و در حد کافی ، هم گامی با طبیعت و تقویت چرخه زیست محیطی ، حفظ حاصل خیزی خاک و حفظ ژنتیک گیاهان.

وی با تاکید بر اینکه گردش مالی ارگانیک در دنیا در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است افزود: گردش مالی ارگانیک ایران ۱۰۰ میلیارد تومان (چیزی حدود ۲ میلیارد دلار) است و در استان لرستان حدود ۵۰ هزار تن محصول می باشد.

ایشان با اشاره به طبقه بندی محصولات در سه سطح ارگانیک، سالم و ناسالم اظهار داشت: استان لرستان مساحتی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هکتار دارد که ۲ میلیون آن شامل جنگل، رودخانه و…است و ۸۰۰ هکتار مربوط به اراضی کشاورزی می باشد، علی رغم آنکه استان لرستان تولیدکننده آب است اما کمتر از یک چهارم اراضی کشاورزی آن به کشت آبی تعلق دارد (کمتر از ۲۰۰ هزار هکتار).
وی با اشاره بر لزوم تنظیم برنامه اجرایی در سه سطح کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت اظهار داشت:هنگامیکه از محصولات ارگانیک صحبت می‌کنیم ۴ محور کاری را مدنظر قرار می دهیم از جمله محصولات زراعی ، محصولات دامی، محصولات باغبانی و محصولات شیلات و آبزی.

خدیش تصریح کرد: برای یک ارزشیابی خوب بایستی یک برنامه خوب داشت و برای داشتن برنامه ای خوب باید عوامل را شناسایی کرد و براساس آن پروژه نوشت.
وی افزود برای پیشبرد اهداف انجمن نیاز است از نمایشگاه های داخلی و خارجی بازدید کرد و از کارشناسان و مدیران بخش های اجرایی در جلسات دعوت کرد که مصوبات ضمانت اجرایی پیدا کند ، استفاده از امکانات آموزشی نیز میتواند تاثیرگذار باشد.

در این جلسه آقای طبیب زاده رئیس انجمن ارگانیک استان ضمن اظهار نظر در مورد تشکیل انجمن ارگانیک جدید استان لرستان خواستار برگزاری جلسه آینده با حضور مسئولین ذیربط با انجمن ارگانیک شد و از اعضای هیئت مدیره خواستار جدی بودن حضور در جلسات انجمن ارگانیک را سر لوحه کار خویش قرار دهند.