آموزش آنلاین زنجیره تامین مالی

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
سخنران (ان):
آقای دکتر احمد جمالی
مدت زمان:
14:30 الی 18:00
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای سمینار

بروشور

فرم ثبت نام