رییس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه انتظار ما از بانک‌های دولتی در برخورد با فعالان اقتصادی و تامین منایع مالی مورد نیاز بالا تر است،‌‌ گفت: در واقع انتظار داریم بانک های دولتی با وجود محدودیت منابع در ارایه خدمات و تسهیلات به فعالان اقتصادی نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی لرستان ، محمد خاکی در جلسه دیدار با سید مسعود هاشمی نژاد مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان با اشاره به اینکه شیوه ارایه خدمات برای فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: در واقع نوع خدمات ارایه شده و برخورد ، یک مشوق برای فعالان اقتصادی است.
وی بیان کرد: در شرایطی که رونق اقتصادی وجود دارد و منابع بانک‌ها خوب است تقریبا همه یک روال را در ارایه خدمات به مشتریان دارند.
رییس اتاق بازرگانی لرستان تاکیدکرد: اما نکته مهم و حایز اهمیت زمانی است که منابع بانک ها محدود می‌شود، در واقع اینجاست که تفاوت بانک ها مشخص می‌شود.
خاکی با بیان اینکه ما فعالان اقتصادی شرایط بانک‌ها را در حال حاضر درک می‌کنیم، گفت: اما تقاضا داریم بانک‌ها در این برهه زمانی فعالان اقتصادی را رها نکنند، بانک‌های دولتی نباید مانند بانک‌های خصوصی عمل کنند.
وی تاکید کرد: انتظار ما از بانک‌های دولتی در برخورد با فعالان اقتصادی و تامین منابع مالی مورد نیاز بالا تر است،‌‌ در واقع انتظار داریم بانک های دولتی با وجود محدودیت منابع در ارایه خدمات و تسهیلات به فعالان اقتصادی نگاه ویژه‌ای داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی لرستان از اوراق گام به عنوان یک فرصت یاد کرد و گفت: استفاده از اوراق گام نه تنها مانع رشد نقدینگی می‌شود‌ بلکه کاهش تورم را هم به دنبال دارد.
خاکی با اشاره به اینکه استفاده از اوراق گام هم به نفع فعالان اقتصادی و هم به نفع بانک‌ها است، عنوان کرد: اوراق گام در آیین نامه قبلی ضعف‌هایی داشت که در حال اصلاح است.
خاکی گفت: مشکلی که ما در استان با آن مواجه هستیم این است که در مقابل شیوه های نوین بانکداری و تامین مالی آگاهی و اطلاعات کمی وجود دارد.