جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان به میزبانی دادگستری لرستان و با حضور نمایندگان عالی رتبه قضایی و اجرایی استان و فعالان بخش خصوصی لرستان برگزار شد.

شایان ذکر است هدف از ایجاد ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، حمایت از بخش های تولید حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و کمک به رونق تولید در استان است و تاکنون مصوبات بسیار خوبی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داشته و تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل را به چرخه تولید بازگردانده یا از تعطیلی آنها جلوگیری کرده است.