جلسه کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی مورخ 13 تیرماه 1403 در محل اتاق لرستان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد مصوب گردید کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی اتاق لرستان جشنواره فیلم کوتاه گردشگری را بزودی برگزار نماید .
این جشنواره در قالب جشنواره استانی برگزاری می شود که تا به حال در هیچ جای ایران در زمینه گردشگری انجام نشده است .هدف از این جشنواره این است که توانایی های فعالان گردشگری و راهنمایان گردشگری استان در حوزه تولید محتوا مورد سنجش قرار گیرد و استعداد های برتر از حمایت های مادی ومعنوی برخوردار گردند و همچنین از سرمایه گذاران بخش گردشگری حمایت شود .
در جلسه کمیسیون گردشگری 13 تیر جزییات برگزاری این رویداد به سمع و نظر اعضای کمیسیون رسید و اعضای کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر پیشنهادات خود را جهت ارتقاء سطح کیفی جشنواره ارایه دادند و در پایان جلسه کمیته های اجرایی و مالی جشنواره تشکیل شد .