سه شنبه، 19 مرداد ۱۴۰۰

در این جلسه سرانه فضای سبز شهرهای استان لرستان و ارائه راهکار ها برای جبران این مقوله مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون وکارشناسان صاحب نظر این حوزه قرار گرفت .