به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون و مسئولان مرتبط با حوزه گردشگری و سلامت استان برگزار شد ؛ الزامات چالش ها و راهکارهای توسعه گردشگری سلامت در لرستان بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت.