رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه مصوبات خوبی هم در شورای گفت وگو و هم در کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری داریم که متاسفانه ابتر باقی مانده‌اند، گفت: ‌بنابراین ما باید یک نظام پیگیری را برای مصوبات تعریف کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی لرستان، محمد خاکی در دیدار با هیات رییسه خانه صنعت و معدن استان با تاکید بر تقویت تشکل‌های بخش اقتصادی اظهار کرد: تعامل تشکل‌های بخش اقتصادی با هم قطعا نه تنها به رفع مشکلات کمک می‌کند، بلکه از تفرقه هم جلوگیری می‌کند و با یک صدای واحد نتیجه بهتر خواهیم گرفت وی بیان کرد: درست است که فعالان اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند، اما نباید برای پیگیری مطالبات خود منزوی و خسته شوند ، بلکه باید با همراهی و تعامل با یکدیگر مسیر را تا حصول نتیجه مطلوب ادامه دهند.رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: نکته خیلی مهم اینکه فعالان اقتصادی باید با زبان مشترک به بیان خواسته‌های خود بپردازند، زیرا تقابل با سیستم دولتی قطعا به نفع این بخش نیست.
خاکی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه فعالان بخش اقتصادی خواسته‌های خود را مستند به قوانین و مقررات بیان کنند.وی با اشاره به اینکه مصوبات خوبی هم در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی داریم که متاسفانه ابتر باقی مانده‌اند، گفت: ‌بنابراین ما باید یک نظام پیگیری را برای اجرای مصوبات تعریف کنیم.رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی لرستان عنوان کرد. در حال حاضر مصوبات جلسات را به واحدهای ذینفع ابلاغ میکنیم و یاداور میشویم که ظرف یک ماه عدم اجرایی شدن مصوبات را با ذکر دلیل به ما اعلام کنند.خاکی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن متعلق به همه فعالان اقتصادی است، گفت: حضور در فعالیت‌های اجتماعی از مولفه‌های انسان‌های متجدد و توسعه یافته است، بنابراین باید با تعامل و مشارکت در مسیر تقویت بخش خصوصی استان قدم برداریم.