وزیر کشور گفت: استخدام در دولت چاره کار نیست بنابراین صنایع ما باید در قبال اشتغال و مردم مسوول باشند.

 به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، احمد وحیدی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان بیان کرد: این استان باید جای خود را در حوزه مسائل اقتصادی بیش از گذشته پیدا و برخی از مشکلات و عقب افتادگی ها برطرف شود.

 وی افزود: فعالان اقتصادی باید این ظرفیت ها را باور تا آینده استان را در افق روشنی طراحی کنند.

 وزیر کشور ادامه داد: ظرفیت های هر استان در این راستا شناسایی و در چهارچوب بهره وری مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد.

 وحیدی یادآور شد: امروزه در انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم و موضوعات اقتصادی باید در یک دفتر مطالعات قوی بررسی و نوع سرمایه گذاری را مشخص کند.

 وی با اشاره به اهمیت موضوع بهره وری در اداره امور مختلف تاکید کرد: یکی از مزیت های اصلی لرستان برخورداری از منابع آبی و روان‌آب است که این استان را در زمره مناطق پربارش کشور قرار داده که باید از این موهبت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

 وزیر کشور اظهار داشت: باید طراح باشیم و حرف های نو ارائه دهیم تا از نظر صنعتی رشد کنیم.

 وحیدی عنوان کرد: صنعتی در دنیای کنونی موفقیت و ماندگاری بیشتری خواهد داشت که ارزآور باشد ، تولیدکنندگان باید از محل صادرات ارز مورد نیاز خود را تامین کنند تا صنعت به بلوغ برسد.

 وی ادامه داد: کارآفرینان و تولیدکنندگان اگر از فکر و ایده های خلاقانه نخبگان در برنامه‌های تحولی خود بهره بگیرند ، بدون شک در مدت کوتاه تری به اهداف خود خواهند رسید.

 وزیر کشور همچنین به انتخاب ۱۱ اسفند اشاره و بر لزوم احساس مسئولیت همگان برای برگزاری باشکوه آن تاکید کرد و گفت: افرادی را به مجلس بفرستید که بتوانند مشکلات اقتصادی لرستان را برطرف کنند.