محمد خاکی رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی لرستان در جلسه گردهمایی کمیسیون های اتاق با اشاره به اینکه انتخابات کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی در ماه های آینده برگزار می شوند، اظهار کرد: این کمیسون ها به عنوان بازوان توانمند اتاق  هستند و می توانند نقش موثری در تصمیم سازی صحیح ایفا نمایند و همچنین تشکل ها و انجمن های تخصصی با نقش و تعامل سازنده ای می توانند با دستگاه های اجرایی  و دولت ارتباط مناسبی داشته باشند.

وی ادامه داد: انجمن ها و کمیسون های تخصصی تسلط و احاطه کامل بر موضوعات حوزه خود را بهتر و بیشتر از سایر دستگاههای متولی دارند.

خاکی اضافه کرد: طی سالیان مختلف که کمیسیون ها رو برگزار کردیم همواره  آیین نامه را تقویت و اصلاح نموده ایم. به عنوان مثال آیین نامه طرح تیپ اتاق های بازرگانی این چنین بود که از بین اعضای هیات نمایندگان، رؤسای انجمن ها را انتصاب می کردند اما ما این آیین نامه را اصلاح کردیم و دو سالی است که با انتخاب اعضای کمیسیون ها، هیات رئیسه انتخاب می شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان خاطر نشان کرد:  همواره به دنبال این بودیم که اگر مساله و مشکلی در کمیسیون ها وجود دارد، در صدد حل آن برآییم.

وی با بیان اینکه کمیسیون ها برای انجام فعالیت هایشان نیازمند بودجه هستند، یادآور شد: در این دوره به نتیجه رسیدیم که برای هر کمیسیون بودجه ای مشخص کنیم تا آنها این امکان را داشته باشند که بسیاری از اموری که در نظر دارد را انجام دهد.

خاکی افزود: کمیسیونی می تواند بودجه بیشتری کسب کند که فعالیت های بیشتر و موثرتری داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان یادآور شد: ما معمولا از مرکز پژوهش های شورای اسلامی که پس از انجام کار کارشناسی پیشنهادات لازم ارائه می گردد، از لایحه و طرحی که برای تصویب به مجلس می رود، باخبر می شویم و آن طرح را به اتاق بازرگانی  برای اظهارنظر ارجاع می دهند و الان سند برنامه هفتم توسعه اقتصادی موضوعات و چالش های زیادی دارد که بخش خصوصی هر چقدر بتواند در این زمینه کار کند، کم است چراکه به اصلاحات زیادی نیاز دارد، این خود می تواند بعنوان یک موضوع مهم در دستور کار کمیسیون ها قرار گیرد.

وی ادامه داد:  به فرض مثال در حوزه محیط زیست و روابط کارگری و کارفرمایی گپ های زیادی در این برنامه وجود دارد  و بخش خصوصی و کمیسیون ها می‌توانند اصلاحات لازم را پیشنهاد دهند.

خاکی درباره قانون جهش تولید دانش بنیان خاطر نشان کرد: امیدواریم بتوانیم در این زمینه هم نقش مثبت و موثری داشته باشیم، و از ظرفیت این قانون استفاده نماییم.