جلسه انتخابات هیات رییسه “ کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی ” در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

🗓 سه شنبه 25 خرداد ماه ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ در این جلسه که با نظارت محمد خاکی نایب رییس اتاق لرستان و به ریاست موقت فریدون امیدی نسب  برگزار شد ؛ سیدرضا رزاز با کسب ۱۳ رای به عنوان رییس کمیسیون ، علی پیری و امین الفتی هم به عنوان نواب رییس هر کدام با 23 رای انتخاب شدند.