در این جلسه اعضای کمیسیون فناوری و اطلاعات اتاق بازرگانی لرستان با موضوع بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ؛ پیشنهاداتی در راستای آینده وضعیت کسب و کارهای اینترنتی و پیشگیری از آسیب های قابل پیش بینی را به دکتر ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی ارائه دادند .