دستور کار :

💢 بررسی ترافیک شهر خرم آباد

💢 در این جلسه اعضای کمیسیون وکارشناسان صاحب نظر با ارائه راهکارها در رفع ترافیک شهر خرم آباد و لزوم احیاء حمل و نقل همگانی ،و ساماندهی روان آب ها در سطح شهر اشاره داشتند.

#کمیسیون_عمران_خدمات_مهندسی

🇮🇷 @otaghkhd
#اتاق_بازرگانی_لرستان