اعضا محترم اتاق لرستان
با سلام و احترام
به استحضار میرساند به منظور توسعه مراودات تجاری استان لرستان با کشورهای هدف من جمله عراق، بررسی پتانسیل های توسعه روابط تجاری دوجانبه و فراهم آوردن زمینه های حضور بیشتر و موثر فعالان اقتصادی و تجاری استان در بازار عراق، این اتاق در نظر دارد تا با برنامه ریزی مناسب نسبت به اعزام یک هیات تجاری-اقتصادی در مرداد ماه سال جاری( 1-5 مرداد)  به کردستان عراق ( اربیل و سلیمانیه) اقدام نماید.
لذا ضمن ارسال فراخوان اعزام هیات به پیوست، از کلیه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی استان که دارای محصوالت یا خدمات با قابلیت صادراتی و بر اساس نیازهای کشور عراق بوده و علاقمند به حضور در این هیأت میباشند دعوت می شود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 1401/04/15 با ارائه مدارک لازم ، مراتب آمادگی خود را به این اتاق اعلام نمایند.