در اجرای موافقت اصولی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی مؤسسین انجمن شرکت های صنعت پخش استان لرستان در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ در جلسه مجمع عمومی این انجمن که روز شنبه 26 خردادماه 1403 برگزار گردید، از اعضای انجمن برای انتخاب هیئت مدیره و بازرس رای‌گیری به عمل آمد.

در این انتخابات سعید لطیفیان ، پیام محمدی گراوند ، پورنگ تقوی ،شهاب احمدی فرد و پگاه محمدی گراوند به عنوان اعضای اصلی و سیامک صفاپذیر به عنوان عضو علی البدل هیات‌مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش استان لرستان برای مدت 3 سال انتخاب شدند.

همچنین سام محمدی به عنوان بازرس اصلی و امین محمدی به عنوان بازرس علی البدل انجمن برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.