به گزارش روابط عمومی جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی” در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

? سه شنبه 24 بهمن ماه 1396

? در این جلسه :

1 – ماده 47 برنامه ششم توسعه
2 – ماده 20 قانون برگزاری مناقصات
3 – نحوه تهاتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران
4 – امکان پذیرش نرخ تنزیل اسناد خزانه به عنوان ضرر در اسناد مالی پیمانکاران
مورد بررسی قرار گرفت .

 

#اتاق_بازرگانی_لرستان
????????
?? https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw