این نشست روز یکشنبه مورخ سوم مردادماه 1400 در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد .

در این جلسه موضوعات حریم شهر و کمربند سبز، ترافیک شهر و پروژه های نیمه تمام شهر، مسائل نیروی انسانی و نظام مهندسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.