32 عدد کپسول اکسیژن به همت اتاق بازرگانی لرستان به دانشگاه علوم پزشکی جهت استفاده در بیمارستان های کرونایی استان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی ، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: در ماههای اخیر با توجه به پیک چهارم و افزایش مراجعات بیماران کرونایی به بیمارستان‌های استان، نیاز مبرم به کپسول‌های اکسیژن در استان احساس می شد.

محمد خاکی افزود: اتاق بازرگانی لرستان  بلافاصله اقدام به تهیه این کپسول ها با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار و کمپین نفس نمود ؛ با ارسال 32 عدد کپسول اکسیژن چهل کیلویی به اتاق بازرگانی لرستان، این کپسول ها در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان برای توزیع میان بیمارستان های استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان از ابتدای شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، تلاش کرده‌ است همسو با مسئولیت اجتماعی و وظیفه انسانی، از تبعات منفی این ویروس، به‌ویژه بر اقشار کمتر برخوردار بکاهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: این اتاق با پیوستن به “کمپین نفس” و راه اندازی آن در استان، تاکنون تعداد قابل توجهی شامل تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، وسایل محافظتی و کمک های غیر نقدی، میان قشرهای مختلف آسیب دیده از کرونا توزیع کرده است.