غلامرضا حسن‌پور در جلسه اولین گردهمایی دفاتر بسیج تجار و فعالان اقتصادی سراسر کشور که در سالن جلسات اتاق لرستان برگزار شد اظهار کرد: ما دو کار بزرگ در سازمان بسیج فعالان اقتصادی داریم و یکی از آنها اجرای فرمان مقام معظم رهبری و جامعه عمل پوشاندن به شعار امسال در داخل کشور است.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان و فعالان اقتصادی کشور ادامه داد: در خارج از کشور هم به دنبال افزایش صادرات بوده ایم و با رایزنی با روسیه و سوریه در حوزه صادرات، دیدیم که فضای کار برای ما باز است و تلاش داریم که صادراتمان را به آنها افزایش دهیم.

حسن پور یادآور شد: روسیه 17 صفحه از کشور ما درخواست محصولات صادراتی کرده است. کارگروه ویژه بسیج فعالان اقتصادی روسیه در بحث پوشاک و کفش توسط روسیه تشکیل شد و قرار است.
این مسئول ادامه داد: بازار روسیه برای ما بسیار اهمیت دارد و ما هیچ کار موازی با اتاق بازرگانی نمی‌کنیم و به عنوان مجموعه بسیج به اتاق کمک میکنیم که کارهایش بهتر پیش رود.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان و فعالان اقتصادی کشور یادآور شد: تجار لبنان نیز تمایل به ارتباط زیادی با کشور ما دارند.

وی گفت: ما باید در مسیر صادرات گام برداریم. یکی از مهترین کشورها برای ما کشور عراق است و متاسفانه در سال های اخیر کاهش صادرات داشتیم و فروشگاه های زنجیره ای در عراق افتتاح شد.

حسن پور افزود: نیاز است که همدلی بین دولت و اتاق بیشتر شود و تاکید رئیس جمهور نیز بر همین است.

وی تاکید کرد: بسیج به دنبال این است که به اقتصادی کشور کمک کند.