آموزش آنلاین«اینکوترمز 2020 ،مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی»، در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC ،(همزمان با ترجمه و چاپ کتاب
اینکوترمز 2020 که بر اساس مقررات به تایید دفتر مرکزی ICC در پاریس رسیده و تنها نسخه معتبر و مورد قبول ICC در ایران می باشد، به مدت دو روز برگزار میشود.

زمان: سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 اردیبهشت ماه 1400 | ساعت 15 الی 18

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور پیوست و جزئیات مربوط به این دوره آموزشی مراجعه نمایند.