بر اساس اعلام رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، سازمان گمرکات عراق مکانیسم جدید ورود دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی صادره از سوی تمامی کشورها به عراق از 2019.8.1 را به شرح زیر اعلام کرده است.

بر این اساس، صرفا گمرک بغداد در ابوغریب و شالچیه نقاط گمرکی مورد تایید برای محصولات فوق الاشاره خواهد بود و با تعیین مهلت 120 روز از تاریخ فوق ورود دارو- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی فقط از گذرگاه های فرودگاه بغداد- نجف- بصره (ام القصر)- طربیل- منذریه- ابراهیم الخلیل انجام می شود. در این ارتباط تصریح شده هر گونه ورود اقلام ذکر شده به جز گذرگاه های تعیین شده به عنوان قاچاق تلقی و طبق ماده 192 قانون گمرکات 23 سال 1984 عمل خواهد شد.