نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: راه نجات کشور توجه به بخش خصوصی در حوزه اقتصادی است چرا که موجب رونق و توسعه در این حوزه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛  مهرداد ویسکرمی در گردهمایی دفاتر بسیج تجار و فعالان اقتصادی سراسر کشور که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد اظهار کرد: در جنگ اقتصادی با نظام سلطه استوار هستیم، در جنگ فرهنگی هم وضعیت بدی نداریم و موفق شدیم صدای انقلاب را در قالب سرود سلام فرمانده به جهانیان برسانیم.

وی افزود: اگر بپذیریم جنگ نهایی ما جنگ اقتصادی است باید آرایش جنگی بگیریم که تاکنون این آرایش جنگی شکل نگرفته است، باید به سرمایه‌گذار با نگاه سردار اقتصادی بنگریم و به این بخش توجه شود.

وی ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان و تولیدات دانش بنیان ضروری است و باید این تولیدات گسترش یابد تا ایجاد امید در نسل تحصیل کرده شکل گیرد.

ویسکرمی افزود: راه نجات کشور توجه به بخش خصوصی در حوزه اقتصادی است و بسیج یک ظرفیت و سنبل تفکر مردمی است.