⭕️ در این جلسه که روز دوشنبه ۱۸ مرداد برگزار شد ؛ تعیین و تصویب اولویت کاری سال ۱۴۰۰ بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

#کمیسیون_گردشگری_خدمات
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان