⭕️ در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد و دستور کار “اولویت های کاری کمیسیون در سال 1399 ” مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

 پیشنهادات مطروحه در جلسه از طرف اعضای کمیسیون :

1- تشکیل کمیته کارشناسی در سطح استان برای حمایت از sme ها

 

2- اتاق بازرگانی کار کارشناسی در زمینه بورس آغاز کند و آموزش هایی در این زمینه داشته باشند

 

3- ترغیب و حمایت شرکت ها جهت استفاده از بازار سرمایه و فرابورس

 

4- حمایت از تولید کنندگان بومی جهت فروش محصولات خود در داخل استان

 

#کمیسیون_صنعت_معدن
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان