دستور کار جلسه :

۱ – اهداف و برنامه های کمیسیون در سال 1400
۲ – تحقیق و پژوهش لازم در زمینه های کسب و کار استان در قالب بانک اطلاعاتی صنایع