به گزارش روابط عمومی ؛ همایش روز معمار به همت کمیسیون عمران و خدمات مهندسی اتاق بازرگانی لرستان و همکاری کمیسیون معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سالن همایش اتاق لرستان با سخنرانی آنلاین مهندس عطایی از دانشگاه آراسموس هلند با موضوع شهر نوآور از مفهوم تا الگو  و سخنرانی علمی دکتر بهرامیان با موضوع معماری و شهرسازی در ایران و آینده متصور شهر خرم آباد برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس : امین آزادبخت