* فرودگاه – ورود هیات تجاری کشور عراق به خرم آباد

 

 

 

 

 

 

 

* همایش توانمندی های صادراتی استان لرستان در سالن همایش اتاق بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*امضای تفاهمنامه اتاق بازرگانی لرستان و اتاق بازرگانی اربیل عراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*بازدید هیات عراقی از نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان لرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*بازدید هیات عراقی از قلعه ی تاریخی فلک الافلاک خرم آباد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*مذاکرات B2B مابین تجار عراقی و تولیدکنندگان محصولات صادراتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*بازدید هیات تجاری عراق از مجتمع کشت و صنعت صفای لرستان و پتروشیمی خرم آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* بازدید از مجتمع تولیدی سیم لاکی بروجرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*بازدید از کارخانه بزرگ نساجی بروجرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*فردوگاه خرم آباد – برگشت هیات به کشور عراق

 

 

عکاس : امین آزادبخت