سمینار آموزشی

 

آشنایی با مبانی حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی 

 

 

زمان: سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95

مکان: سالن همایش بانک تجارت

مدرس: دکتر خادم رضوی 

 

 

IMG_4465.JPG

 

IMG_4468.JPG

 

IMG_4463.JPG

 

IMG_4457.JPG

 

IMG_4456.JPG

 

IMG_4474.JPG

 

IMG_4476.JPG

 

IMG_4477.JPG

 

IMG_4478.JPG

 

IMG_4479.JPG

 

 

IMG_4489.JPG

 

IMG_4490.JPG

 

IMG_4502.JPG

 

IMG_4503.JPG