سمینار آموزشی تأثیرگذاری بر سیاست های دولت(Advocacy) 

 

دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 آبان‌ماه


سالن آمفی‌تئاتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان


مدرس: اساتید مؤسسه پویشگران عرصه سوم (مهندس هادی حدادی و دکتر پدرام موسوی

 

IMG_1090.JPG

 

IMG_1078.JPG

 

IMG_1092.JPG

 

IMG_1093.JPG

 

IMG_1102.JPG

 

IMG_1108.JPG

 

IMG_1106.JPG

 

IMG_1117.JPG

 

IMG_1120.JPG

 

IMG_1126.JPG

 

IMG_1128.JPG

 

IMG_1133.JPG

 

IMG_1155.JPG

 

IMG_1259.JPG

 

IMG_1254.JPG

 

IMG_1249.JPG

 

IMG_1247.JPG

 

IMG_1228.JPG

 

IMG_1223.JPG

 

IMG_1216.JPG

 

IMG_1212.JPG

 

IMG_1210.JPG

 

IMG_1206.JPG