بازدید معاون عمرانی استاندار لرستان

به همراه فرماندار خرم‌آباد از پروژه‌ی ساختمان جدید

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد


21 بهمن 93


گزارش تصویری

 

001.JPG

 

002.JPG

 

003.JPG

 

004.JPG

 

005.JPG

 

006.JPG

 

007.JPG

 

008.JPG

 

009.JPG

 

010.JPG

 

011.JPG

 

012.JPG

 

013.JPG

 

014.JPG

 

015.JPG

 

016.JPG

 

017.JPG

 

018.JPG

 

019.JPG