گزارش تصویری

 

سمینار آموزشی “تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری

 

با حضور: دکتر پیمان مولوی

 

زمان: 6 مهرماه 96

 

مکان: سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

 

mntk_img_5848.jpg

 

12fo_img_5853.jpg

 

rs6z_img_5860.jpg

 

1ql7_img_5854.jpg

 

iy4_img_5866.jpg

 

bs7_img_5855.jpg

 

8swk_img_5868.jpg

 

7i1_img_5864.jpg

 

73vg_img_5870.jpg

 

r2kv_img_5869.jpg

 

53tb_img_5872.jpg

 

kbce_img_5875.jpg

 

z5ru_img_5877.jpg

 

s25_img_5879.jpg

 

hpdi_img_5881.jpg

 

j4z_taaajn.jpg