گزارش تصویری

 

سمینار آموزشی آشنایی با کلیات مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم

 

زمان: 11 مردادماه 95

 

مکان: سالن همایش سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان

 

 

IMG_6949.JPG

 

IMG_6958.JPG

 

IMG_6951.JPG

 

IMG_6954.JPG

 

IMG_6960.JPG

 

IMG_6963.JPG

 

IMG_6964.JPG

 

IMG_6966.JPG

 

IMG_6965.JPG

 

IMG_6972.JPG

 

IMG_6971.JPG

 

IMG_6973.JPG

 

IMG_6974.JPG

 

IMG_6978.JPG

 

IMG_6982.JPG