گزارش تصویری برگزاری


سمینار آموزشی بسته بندی صادراتی


زمان: پنج شنبه 7 بهمن ماه


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


با حضور: مهندس مازیار قاسم‌زاده

 

caav_img_9645.jpg

 

pb_img_9652.jpg

 

b67i_img_9653.jpg

 

papw_img_9654.jpg

 

ull0_img_9659.jpg

 

gdm_img_9660.jpg

 

c318_img_9661.jpg

 

4yge_img_9662.jpg

 

vgad_img_9665.jpg

 

ff6u_img_9666.jpg

 

4yxc_img_9668.jpg

 

v4yb_img_9669.jpg

 

io6x_img_9670.jpg

 

8wrw_img_9671.jpg

 

ig5c_img_9672.jpg