گزارش تصویری برگزاری دوره مقدماتی داوری

 

مدرس: دکتر بابک شید

 

زمان: 20 مهر 96

 

مکان: سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

cuw3_img_6501.jpg

 

f60a_img_6502.jpg

 

vs0_img_6503.jpg

 

rb1h_img_6504.jpg

 

0n45_img_6505.jpg

 

k1c_img_6506.jpg

 

d2or_img_6507.jpg

 

onbe_img_6508.jpg

 

2gfw_img_6509.jpg

 

o5c_img_6510.jpg

 

vl2y_img_6512.jpg

 

ivlv_img_6511.jpg

 

erdb_img_6513.jpg

 

nlrv_img_6515.jpg

 

bhc6_img_6520.jpg

 

dhr_img_6521.jpg

 

mjl7_img_6525.jpg

 

ma0f_img_6523.jpg

 

633x_img_6528.jpg

 

3v87_img_6524.jpg

 

ne3l_img_6529.jpg

 

m8yy_img_6532.jpg

 

pw9s_img_6534.jpg

 

ndbo_img_6536.jpg

 

19v8_img_6538.jpg

 

nr6b_img_6541.jpg

 

fgp0_img_6543.jpg

 

hren_img_6546.jpg

 

nkpt_img_6550.jpg

 

k9qi_img_6551.jpg