کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسب‌وکارهای دانش­بنیان اتاق بازرگانی لرستان با دستورکار تشکیل انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل جلسه داد

نایب‌ریس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان:

نتایج پژوهشی که سال گذشته در خصوص آسیب‌شناسی شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفت، نشان می‌دهد که شرکت‌ها از مزایا و معافیت‌های مالیاتی و تخفیف‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بی‌اطلاع هستند و نتوانسته‌اند از آن‌ها استفاده نمایند.

 

برای دریافت صورت‌جلسه کمیسیون کلیک نمایید