پیام تسلیت دکتر سید موسی خادمی استاندار لرستان
به مناسبت درگذشت” محمد جمشیدی” از اعضاء هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان لرستان:

«بازگشت همه به سوی اوست»

خبر درگذشت برادر ارجمند جناب آقای محمد جمشیدی یکی از کارآفرینان برجسته لرستان و بازرگان نمونه کشوری که خدمات مفید و مؤثری در طول حیات خویش برای مردم این دیار به جا گذاشت، باعث تأسف و تألم گردید.

این فقدان جانگذار را به خانواده و بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای آنمرحوم علو درجات را مسئلت دارم.

روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.
سید موسی خادمی
استاندار لرستان

#اتاق_بازرگانی_لرستان

https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw