به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، مجید کیانپور در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد اظهار کرد: باید به این ضرورت برسیم که از بخش خصوصی باید حمایت کنیم و از مرحله گفتار درمانی به عمل برسیم.
وی ادامه داد: مجوزهای غیرضروری برای سرمایه‌گذری کم شود و اختیار استانداران را افزایش دهیم.
کیانپور اضافه کرد: بخش خصوصی استان با مالیات مشکلات زیادی دارند، وصول مالیات ما در استان خیلی زیاد است و این موضوع با محرومیت استان همخوانی ندارد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی یاداور شد: واحدهای تولیدی استان نیاز صدرصد به کمک‌های دولت دارد.
معضلات بخش تولید را حل کنیم تا حداقل برای تهیه مواد اولیه مشکلی نداشته باشند.
وی یادآور شد: بخش بیمه هم مشکلات زیادی با بخش خصوصی استان دارد. تملک بانک‌ها نیز یکی از مشکلات است. بیش از ۱۰ واحد گردشگری در استان تملک شده‌اند. با تملک این واحدها به مستهلک‌تر شدن انها کمک نکنیم.
کیانپور گفت: وضعیت بیکاری لرستان از حد بحرانی گذشته است.
این مسئول اظهار کرد: دلیل عدم پرداخت وام اشتغالزایی به روستاییان استان چیست؟ چرا بانک‌ها در این خصوص با استان همکاری ندارند.
وی عنوان کرد: اگر می‌خواهید لرستان دو قدم به جلو رود معافیت مالیاتی و تسهیلات با نرخ ویژه در اختیار استان قرار گیرد.
کیانپور گفت: باید مشوق برای سرمایه‌گذاری در لرستان در نظر گرفته شود و گرنه سرمایه‌گذار در شهرهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بانک‌های خصوصی پول استان را جنع می‌کنند و در استان‌های دیگر هزینه می‌کنند.