در نشست مشترک “کمیسیون عمران و خدمات مهندسی”

و “کمیسیون گردشگری و خدمات” اتاق لرستان مطرح شد:

 

ترمیم و بازسازی بافت­های تاریخی شهر خرم‌آباد

 

برای دریافت گزارش جلسه و مصوبات آن کلیک کنید