رییس اتاق خرم‌آباد خبر داد؛

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نخواهد داشت

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نخواهد داشت.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ حسین سلاح‌ورزی اظهار داشت: با توجه به افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال 93، این رقم در سال 94 افزایشی نخواهد داشت.

وی با اشاره به سهم 3 درصدی شهرداری و سهم 5 درصدی دولت از نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحددرصد اضافه نماید؛به گونه‌ای که در پایان برنامه به 8 درصد برسد.

سلاح‌ورزی با اشاره به آشکار شدن برخی از مشکلات و نواقص اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان داشت: با توجه به برخی تأثیرات نامطلوب اجرای این قانون بر نظام تولید، بررسی دقیق و کارشناسی و اعمال اصلاحات در قانون مالیات بر ارزش افزوده ضروری است.