نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید